ก.มหาดไทย ไฟเขียว ขยายเวลาชำระ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565

ก.มหาดไทย ไฟเขียว ขยายเวลาชำระ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565

กระทรวงมหาดไทย ได้ความเห็นชอยในการขยายระยะเวลาในการชำระ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565 ออกไปอีก 3 เดือน (จากกำหนดเดิม) เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2565 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบของประชาชนในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จึงได้ให้ความเห็นชอบขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 3 เดือน ได้แก่

ขยายกำหนดเวลาของผู้เสียภาษีจากเดิมภายในเดือนเมษายน 2565 เป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2565

ขยายกำหนดเวลาของผู้เสียภาษีในการผ่อนชำระภาษี โดยงวดที่ 1 จากเดิมภายในเดือนเมษายน 2565 เป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2565 งวดที่ 2 จากเดิมภายในเดือนพฤษภาคม 2565 เป็นภายในเดือนสิงหาคม 2565 งวดที่ 3 จากเดิมภายในเดือนมิถุนายน 2565 เป็นภายในเดือนกันยายน 2565

ขยายกำหนดเวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระ จากเดิมภายในเดือนพฤษภาคม 2565 เป็นภายในเดือนสิงหาคม 2565

ขยายกำหนดเวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา จากเดิมภายในเดือนมิถุนายน 2565 เป็นภายในเดือนกันยายน 2565

พลเอก อนุพงษ์ กล่าวเน้นย้ำว่า “การขยายระยะเวลาดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าว เพื่อช่วยบรรเทาภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแก่ประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) โดยผู้เสียภาษีจะมีระยะเวลาเตรียมการชำระภาษีและผ่อนชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2565 เพิ่มมากขึ้น และไม่ต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มหากได้ชำระภาษีภายในกำหนดระยะเวลาที่ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ กรณีผู้เสียภาษีบางรายที่เคยเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามกฎหมาย อันเนื่องมาจากไม่ชำระภาษีภายในเดือนเมษายน 2565 หรือภายในระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งได้ขยายระยะเวลาการชำระภาษีออกไปในห้วงก่อนเดือนกรกฎาคม 2565 จะมีสิทธิได้รับคืนเงินเบี้ยปรับและเงินเพิ่มจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

สำหรับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในครั้งนี้ เป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีและกระทรวงการคลังเห็นชอบมาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว เพื่อเป็นการกระตุ้นให้การบริโภคภายในประเทศขยายตัว เป็นผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ

IBank เปิดตัว สินเชื่อบ้านชายแดนใต้ วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท

IBank ทำการเปิดตัว สินเชื่อบ้านชายแดนใต้ สำหรับผู้ที่ต้องการสินเชื่อที่อยู่อาศัยในพื้นที่ 5 จว. ชายแดนภาคใต้ โดยวงเงินสูงสุดถึง 5 ล้านบาท

(24 มิ.ย. 2565) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (IBank) สนับสนุนให้ชาวใต้มีบ้านได้ง่ายขึ้นด้วย สินเชื่อบ้านชายแดนใต้ สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือกำลังมองหาสินเชื่อเพื่อซ่อม สร้าง ไถ่ถอน หรือซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างที่อยู่อาศัย กำหนดรายได้รวมขั้นต่ำ 10,000 บาทต่อเดือน ให้วงเงินสินเชื่อสูงสุด 5,000,000 บาท ส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่กำหนดรายได้ขั้นต่ำ ให้วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท พร้อมรับสิทธิ์ อัตรากำไรพิเศษเริ่มต้นที่ 3.00% ต่อปี และฟรีค่าธรรมเนียมจัดทำนิติกรรมสัญญา

โครงการสินเชื่อบ้านชายแดนใต้เป็นโครงการสินเชื่อสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อบ้าน สร้างบ้าน ซ่อมแซม ต่อเติม ไถ่ถอนที่อยู่อาศัย หรือซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างที่อยู่อาศัยในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี นราธิวาส ยะลา สงขลา และสตูล

โดยผู้ขอสินเชื่อต้องมีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ที่ใดก็ได้ในประเทศไทย และนับถือศาสนาใดก็ได้ มีรายได้ขั้นต่ำรวม 10,000 บาทต่อเดือน ให้วงเงินสินเชื่อสูงสุด 5,000,000 บาท ผ่อนได้นานสูงสุด 35 ปี คิดอัตรากำไรเริ่มต้นที่ 3.25% ต่อปี ใน 2 ปีแรก

พิเศษ! สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่กำหนดรายได้ขั้นต่ำ ให้วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท อัตรากำไรเริ่มต้นที่ 3.00% ต่อปี ใน 2 ปีแรก ผ่อนได้นานสูงสุด 35 ปี พร้อมฟรีค่าธรรมเนียมจัดทำนิติกรรมสัญญา

ทั้งนี้หากทำประกันตะกาฟุลคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ MRTA, MLTA เต็มวงเงิน 100% ของสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ ระยะเวลาคุ้มครองขั้นต่ำ10 ปี หรือตลอดอายุสัญญา ลดอัตรากำไรลงอีก 0.25% ในปีแรก

ผู้สนใจสามารถติดยื่นขอสินเชื่อได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565 ที่ ไอแบงก์ ทุกสาขาในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ iBank Call Center 1302 หรือ แชททาง Messenger : Islamic Bank of Thailand – ibank (@ibank.th) และ Line : iBank 4 all (@ibank)

*หมายเหตุ:

1. “อัตรากำไร/ผลตอบแทน ผลิตภัณฑ์ธนาคารมิใช่ดอกเบี้ยหรือเป็นคำเรียกแทนดอกเบี้ย แต่มาจากหลักการที่ใช้ในการทำธุรกรรมที่ถูกต้องตามหลักการอิสลาม”

2. อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ คืออัตราที่คำนวณได้จากประมาณการรายได้ของธนาคารและอัตราสัดส่วนการแบ่งผลตอบแทนเงินฝาก ซึ่งอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับอาจจะต่ำกว่าหรือสูงกว่าอัตราผลตอบแทนเงินฝากที่ธนาคารประกาศเมื่อครบกำหนดการฝาก

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป